نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-156

سیدعلی دلبری؛ محمداسحاق عارفی


2. بررسی روایت « اقرأ کما یقرأ الناس» با نگاهی به فهم شیخ انصاری(رحمه الله)

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-70

10.30513/qd.2013.1209

محمدعلی مهدوی راد؛ سیدعلی دلبری؛ علی نصرتی