بررسی روایت « اقرأ کما یقرأ الناس» با نگاهی به فهم شیخ انصاری(رحمه الله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

از دیرباز میان عالمان و فقیهان شیعه این پرسش محل بحث است که چه قرائتی از قرآن، معتبر و حجت است و دیدگاه‌های گوناگونی در پاسخ آن ارائه شده است. بررسی مستندات به روشنی نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل، روایت «اقرأ کما یقرأ الناس» است. این جستار، با روش توصیفی ‍ـ تحلیلی ضمن بررسی سندی و دلالی روایت یادشده، نشان می‌دهد که این روایت از نظر سند صحیح است و فهم شیخ انصاری(ره) از آن قابل دفاع نیست و نگارنده بر این باور است که روایت، مصحف و قرائت کنونی را تأیید و قرائت مخالف با آن را رد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Tradition “Read such as People Read” with a Look to the Sheikh Ansari Comprehension

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Mahdavi Rad 1
  • Seyyed Ali Delbari 2
  • Ali Nosrati 2
1 Associated professor at Tehran University
2 Associated professor at Razavi University
چکیده [English]

From the ancient times, there has been a debate between Islamic scholars and jurists on which recitation of the Quran is authentic and acceptable. Different opinions have stated to answer this question. The examination of evidences clarifies that the most important reason is the tradition “Read such as people read”. This research with analytic-descriptive method studies the mentioned tradition from a textual perspective and the genuineness of the Hadith and shows the genuineness of the Hadith and the sheikh Ansari comprehension is not defensible. The author believes that the tradition proves the BOOK and the present recitation and rejects the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Recitation
  • People’s recitation
  • The seven readings of the Quran
  • Sheikh Ansari