نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. : الگویی در تحول دانش تناسب سور: مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.749.1162

احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ صدیقه جنتی


2. پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی