اعتقاد به عاملیت الهی و عدم تنافی آن با قوانین حاکم برطبیعت با رویکردی تطبیقی بر دعا از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه

2 حوزه علمیه قم

3 دانشگاه قم

چکیده

از نگاه یک معتقد مذهبی عاملیت خداوند متعال در تمام ابعاد زندگی وی حضوری پررنگ دارد که تشویق به دعا برای رسیدن به مطلوب و تضمین اجابت آن، نمودی از این حضور به شمار می‌رود. ازاین‌رو، یکی از مسائل مهمی که ذهن دین‌پژوهان را به خود معطوف داشته، تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی به‌عنوان اموری تخلف‌ناپذیر و تأثیرگذاری عواملی مانند دعا به‌عنوان بستر عاملیت الهی در رفع و دفع بلایای طبیعی در نظام آفرینش است. در یک نگره استجابت دعا با قانون علیت امری ناسازگار و نوعی نقض قوانین حاکم بر طبیعت است. در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که استجابت دعا با قوانین طبیعت تنافی نداشته و در همان مجری قابل تحلیل است. از همین رهگذر با توجه به جایگاه دعا و تأثیر آن در نظام فکری بر آمده از دین، تبیین صحیح استجابت دعا و تصویر رابطه آن با قوانین علیّت امری ضروری است. بر این اساس،هدف از این نوشتار که با روش تحلیلی – اسنادی سامان‌یافته، بررسی چگونگی تأثیر دعا در منظومه قوانین طبیعت به‌ عنوان یکی از چالش‌های زندگی مؤمنانه است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از منظر قرآن کریم استجابت دعا نه‌تنها برخلاف قوانین حاکم بر طبیعت نبوده، بلکه در راستای قانون علیت است،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Belief in divine agency and its non-contradiction with the laws governing nature with a comparative approach to prayer from the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • mahdi hemmatyan 1
  • mahdi EKHLASI 2
  • ALIREZA MAJDARA 3
1 ALMOSTAFA
2 HOWZEH
3 DANESHGAH
چکیده [English]

From the point of view of a religious believer, the agency of God Almighty has a strong presence in all aspects of his life, and encouraging him to pray to achieve the desired and guaranteeing its fulfillment is a manifestation of this presence. Hence, one of the important issues that has occupied the minds of theologians is the analysis of the relationship between natural laws as inviolable matters and the effectiveness of factors such as prayer as the bedrock of divine agency in overcoming natural disasters in the system of creation. In one sense, answering prayer is incompatible with the law of causality and a kind of violation of the laws of nature. On the other hand, some believe that the answer to prayer is not in conflict with the laws of nature and can be analyzed in the same performer. In this way, considering the place of prayer and its effect on the intellectual system derived from religion, it is necessary to correctly explain the answer to prayer and the picture of its relationship with the laws of causality. Accordingly, the purpose of this paper, which is organized by analytical-documentary method, is to study how prayer affects the system of natural laws as one of the challenges of a faithful life. The findings of this study show that from the perspective of the Holy Quran, the answer to prayer is not only against the laws of nature, but also in line with the law of causality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer
  • laws of nature
  • divine agency
  • causality