مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف رشته قرآن و متون اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث

3 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

از دیرباز تاکنون از سوی افراد ناآشنا با معارف قرآنی، شبهاتی نسبت به گزاره‌های قرآنی در مورد حقوق و جایگاه اجتماعی زنان مطرح شده. یکی از مستندات این شبهه‌افکنان در مورد جایگاه زن در قرآن کریم، استدلال به مفهوم «تفضیل» درآیه34 سوره نساء می‌باشد. آنان مدعی هستند این مفهوم قرآنی دالّ بر «تبعیض» علیه زنان است. این نوشتار با یاری‌جستن از روش توصیفی تحلیلی بر آن‌است با بررسی مفهوم قرآنی«تفضیل» و مفهوم «تبعیض» در علوم اجتماعی و مقایسه این دو، اثبات نماید واژه تفضیل ممکن است دلالت بر مزیتی برای مردان نسبت به زنان داشته باشد که در واقع بیانگر برتری تکوینی آنان برای ایفای نقش «قوّام» بودن و انجام مسئولیتشان نسبت به حفظ و تامین نیازمندی‌های خانواده بوده و با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی کاملا متفاوت است و هیچ دلالتی برآن ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Quranic concept of "Tafzil" with the concept of discrimination in social sciences and its implications in gender issues

نویسندگان [English]

  • ali safari 1
  • ss sss 2
  • mmm ddd 3
1 www
2 ddd
3 razavi
چکیده [English]

For a long time now, people unfamiliar with the Qur'anic teachings have raised doubts about the Qur'anic propositions about women's rights and social status of women's women's. One of the documents of these skeptics about the position of women in the Holy Qur'an is the argument for the concept of " Tafzil " in verse 34 of Surah An-Nisa '. They claim that this Qur'anic concept implies "discrimination" against women. Using the descriptive-analytical method, this article examines the Qur'anic concept of "Tafzil" and the concept of "discrimination" in the social sciences and compares the two to prove that the word Tafzil may indicate an advantage for men over women. In fact, it expresses their developmental superiority to play the role of "consistency" and fulfill their responsibility to maintain and meet the needs of the family and is completely different from the concept of discrimination in the social sciences and has no implication

کلیدواژه‌ها [English]

  • priority in the Qur'an
  • superiority of men
  • women in the Qur'an
  • discrimination in the social sciences
  • gender discrimination