نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قم

2 استادیار معارف اسلامی و مدرس دانشگاه فرهنگیان

3 عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

چکیده

از مهمترین نقاط عطف تاریخ، هجرت حضرت هاجر و اسماعیل به سرزمین بی آب و علف ‏حجاز است، که به ایجاد شهر و حرم امن الهی و تجدید بنای خانه کعبه انجامید، تعلیل این ‏هجرت به رذیله‌ای چون حسادت و انتساب آن به بانو ساره، مسأله ای سؤال برانگیز است که به جهت شهرت داستان؛ تأثیر و ترویج آن در منابع، آثار هنری و رسانه ها،‎ ‎ضرورت واکاوی مسأله را ‏میطلبد.‏
پژوهش پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی درصدد تحقیق و بررسی این مسأله است که ‏علیرغم اوصاف پسندیده ی ساره در قرآن، شدّت عمل او تحت تأثیر حسادت ادعایی، دارای ‏تنافی و تناقض است؛ از این رو واکاوی همه جانبه و تطبیقی این داستان در قرآن، تاریخ، حدیث ‏و اخلاق ضروری است که در این نوشتار پس از تبیین مفهومی و کاربردی حسد و بررسی ‏تطبیقی متون، با تمرکز بر توصیف قرآن به عنوان معیار صحت در توصیف شخصیت های ‏داستان و نقد و بررسی قرآن به قرآن گزارشها؛ به نظر می‌رسد چنین تفسیری، هماهنگ با ‏ظواهر و مبانی قرآنی، نبوده و شایسته ی ترویج نیست! ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Sarah's characterization against Hajar and migration to Hejaz

نویسندگان [English]

  • Maryam Rastgar 1
  • ali pirhadi 2
  • eee eee 3
1 ffff
2 dddd
3 eeee
چکیده [English]

One of the most important turning points in history is the migration of Hazrat Hajar and Ishmael to the waterless and grassless land of Hejaz, which led to the creation of a city and a safe sanctuary of God and the rebuilding of the Kaaba. Sarah is a questionable issue that - for the sake of fame of the story; Its impact and promotion in sources, works of art and media, requires the need to investigate the issue.The present study seeks to investigate and study the issue in a descriptive-analytical manner that despite Sarah's favorable descriptions in the Qur'an, the intensity of her action under the influence of alleged jealousy is contradictory; Therefore, a comprehensive and comparative analysis of this story in the Qur'an, history, hadith and ethics is necessary. Stories and Critique of the Qur'an to the Qur'an Reports; It seems that such an interpretation is not in line with the appearances and principles of the Qur'an and is not worthy of promotion!

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Abraham"
  • "Sarah"
  • "Hagar"
  • "Jealousy"
  • "Migration"