مفهوم ‎شناسی نظام قرآن بنیان ‎تامین ‎اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات ‎طیبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن و حدیث قم

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

3 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

چکیده

هرچند مفهوم تامین اجتماعی و نظام سازمانی حاکم برآن، برآمده از مفهومی اصطلاحی و معاصر و برگرفته از نگاه سکولار غرب به نیازهای این جهانی انسان است، لکن به نظر می‎رسد این امر به هیچ وجه مانع ارائۀ مفهومی جدید از آن نخواهد بود. مفهومی که هم با عناصر واژگانی تامین اجتماعی و نیز با رویکرد قرآن به نیازهای انسان، سازگار باشد. در پژوهش‎ حاضر و با ‎روش توصیفی- تحلیلی، مشخصاً به این مسئله پرداخته شده است که مفهوم نظام تامین‎اجتماعی با رویکرد قرآنیچیست؟ از طرفی از آنجا که هدف غایی نظام تامین اجتماعی حتی در مفهوم شایع آن، تامین کرامت افراد جامعه است و این مهم از اهداف اساسی هدایت‎های قرآن‎کریم است، به نظر می‎رسد نظام قرآن بنیان تامین اجتماعی دارای ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم حیات طیبه به عنوان زندگی مطلوب انسان است؛ نتیجه این‎که، نظام قرآن بنیان تامین اجتماعی، نظاهی هم‎سو با حیات طیبه و در راستای تامین کرامت، امنیت و آرامش هردوجهانی انسان اجتماعی است و دولت به معنای حاکمیت و به عنوان قدرتمند‎ترین نهاد اجتماعی، وظیفۀ تامین آن را دارد؛ تا جایی‎که می‎توان ادعا کرد دولت اسلامی، دولت نظام قرآن بنیان تامین اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-