تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی درباره انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد علوم قرآن

چکیده

بدون تردید در طول تاریخ برخی کوشیده‌اند تا معنای آیات قرآن را بر اساس دیدگاه‌های خود تفسیر نمایند. این اقدام ناپسند، در روایات، «تفسیر به رأی» نام گرفته و به افراد تحریف‌گر نسبت داده شده است، نه به قرآن؛ ولی به تدریج در میان قرآن‌پژوهان شیعه و اهل سنت، «تفسیر به رأی» افراد، با «تحریف معنوی» قرآن همسان تلقی شده و تعبیر تحریف معنوی، به قرآن کریم انتساب یافته و به دلیل وقوع تفسیر به رأی افراد، تحریف معنوی قرآن نیز حتمی انگاشته شده است.
این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و نقد این دیدگاه پرداخته و با ارائه دلایل عقلی و نقلی، این‌همانی بودن تفسیر به رأی افراد و تحریف معنوی قرآن را به چالش کشیده، بر تفاوت‌های روشن تفسیر به رأی صاحبان آرای باطله با تحریف‌یافتگی معنوی قرآن تأکید می‌ورزد؛ چرا که تفسیر به رأی، به افراد نسبت می‌یابد، ولی تحریف معنوی، به قرآن نسبت یافته است. بدین رو، وجود تفسیر به رأی افراد، نه به دلالت مطابقی، همان تحریف معنوی قرآن است و نه به دلالت تضمنی و التزامی، آن را در بر داشته و اثبات می‌کند.
نگارندگان انتساب تحریف‌گری معنایی به افراد را به جای انتساب تحریف‌یافتگی معنوی به قرآن کریم پیش رو می‌نهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Views of Commentators and Thinkers of Quranic Sciences about Attributing Spiritual Distortion to the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ali Muhammadi Ashnani 1
  • Mehdi Hayati 2
  • Zahra Ghotbi 3
  • Mozhgan Ambakhsh 3
1 Assistant professor at University of Holy Quran Sciences and edudation
2 Faculty member of Shahid Chamran University of Ahvaz
3 MA of Quran Sciences
چکیده [English]

Undoubtedly, throughout history, some have tried to interpret the meaning of Qur'anic verses based on their own views. This disgusting act is called “eisegesis” in the narrations and is attributed to the distorters, not to the Qur'an, but gradually, among Shiite and Sunni Qur'an scholars, “eisegesis” of individuals, with the “figurative distortion” of the Qur'an is considered identical and the interpretation of figurative distortion is attributed to the Holy Qur'an, and due to the occurrence of eisegesis of individuals, the figurative distortion of the Qur'an is also considered inevitable. This article examines and criticizes this view with a descriptive-analytical method and by presenting intellectual and narrative (traditional) reasons, challenges the similarity of eisegesis of individuals and the figurative distortion of the Qur'an and emphasizes the clear differences between the interpretation of the opinion of those who have false opinions with the figurative distortion of the Qur'an; thus, the existence of eisegesis according to the opinion of individuals, not in the signification of concordance (conformity), is the same as the figurative distortion of the Qur'an, nor in the signification of containment and consecutive (meaning) signification, it contains and proves it. The authors promote the attribution of semantic (figurative) distortion to individuals, rather than the attribution of figurative distortion to the Holy Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distortion
  • Figurative distortion
  • Eisegesis
  • Distortion of the Quran