کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 2
1. تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

بهزاد بسطامی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار؛ حیدر جانعلی زاده


2. مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-54

جمیله علم الهدی؛ عاتکه قاسم زاده؛ هاجر مهاجر دارابی