کلیدواژه‌ها = تفسیر عرفانی
ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی


تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی

دوره 10، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 155-176

عباس مصلایی‌پور؛ یحیی میرحسینی