تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

چکیده

تفسیر عرفانی یکی از گرایش‌های تفسیری معروف و پرسابقه در کنار گرایش‌های دیگر از جمله کلامی، فلسفی، فقهی، ادبی و... است. این گرایش تفسیری در قرن چهاردهم در دو مسیر متفاوت کلاسیک و غیر کلاسیک راه خود را در پیش گرفت. بررسی روش تفسیری عباسعلی کیوان قزوینی (م. 1357 ق.) هدف نگارش این جستار است. گرایش تفسیری وی عرفانی است و به دلیل تفاوت‌های بسیار با تفاسیر عرفانی متقدم، باید آن را از اولین تفاسیر عرفانی غیر کلاسیک به شمار آورد. توجه بیش از حد وی به ظواهر الفاظ نسبت به تفاسیر عرفانی گذشته، پایبند نبودن به اقوال تفسیری گذشتگان، مراجعه نکردن به احادیث معصومانM و صحابه و رویکرد تقریبی بین مذاهب اسلامی از مهم‌ترین ویژگی‌های تمایزبخش روش تفسیری کیوان قزوینی از هم‌عصران خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis and Examination of Keyhan Ghazvini Interpretation Method

نویسندگان [English]

  • Abbas Mosalaiipour 1
  • Yahya Mir Hosseini 2
1 Associated professor at Imam Sadigh University
2 A PhD student of the Quran Sciences & Hadith
چکیده [English]

One of the Quran well-known interpretive methods is the mystical interpretation with a long period record besides the other methods such as theological, philosophic, jurisprudential, literary methods. In 14th century this interpretative attitude took place in two different paths: classical and non-classical. The most important goal of this paper is the examination of Abbas Ali Keyvan Ghazvini’s interpretative method. His attitude is mystical and for instance of its differences from the prior mystical interpretations; we should regard it as one of the first non-classical mystical interpretations. The most important characteristic of interpretative method of Ghazvini is excessive attention to the external appearance of the words in comparison with the prior ones, lack fidelity to the antecedents’ discourses, not applying to the infallibles’ traditions and the companions and an approximate approach between Islamic schools. These different attitudes and approaches to the Quran and interpretation which have differentiated him from his contemporaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The interpretative methods
  • The Quran interpretation
  • Keyvan Ghazvini
  • The mystical interpretation
  • The non-classical mysticism