کلیدواژه‌ها = حضرت ابراهیم (علیه‌السلام)
نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 121-142

10.30513/qd.2021.2399.1481

مریم رستگار؛ علی پیرهادی؛ ولی اله نقی‌پورفر (نویسنده مسئول)