کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی
بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 283-304

مهدی کرامتی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ ایوب اکرمی