کلیدواژه‌ها = اصل اصالت تعبیرهای قرآنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-234

محبوبه سقاب گندم آبادی؛ سیدحسین سیدی؛ محمدجواد عنایتی راد