نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا)

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 139-161

10.30513/qd.2021.1319

سید حسین علوی؛ محمدجواد اسکندرلو؛ محمدحسن زمانی