نویسنده = ������������ ���������������������������
تعداد مقالات: 1
1. مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 283-308

10.30513/qd.2021.1253

پریوش حسین‌پور؛ سعید عباسی‌نیا؛ سیدحسام‌الدین حسینی