نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2399.1481

مریم رستگار؛ علی پیرهادی؛ ولی اله نقی پورفر