نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1893.1384

سعید بهمنی؛ محمد علی محمدی