نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. قصه‌های قرآن در نگاه محمد عابد الجابری

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-100

محمدعلی مهدوی راد؛ امیر عطاءالله جباری؛ نرگس بهشتی