قصه‌های قرآن در نگاه محمد عابد الجابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

محمد عابد جابری شخصیت نواعتزالی معاصر است که قصه‌های قرآن را به ترتیب نزول بررسی کرده است. او در این نگرش می‌کوشد تا محیط دعوت اسلام را با توجه به نوع داستانهایی که بر پیامبرN نازل گردیده بازسازی کند. از نظر وی قصص قرآن به سان آیینه‌ای، جلوه‌گر مراحل دعوت پیامبرN و محیط نزول قرآن و چگونگی تعامل ایشان با مردم در پذیرش دین اسلام است.
در این نوشتار دیدگاه جابری مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به تناسب از ترتیب نزول قرآن و واقع‌نمایی داستانها سخن به میان رفته است. همچنین روشن می‌شود که نگاه جابری به قصه‌های قرآن، بر پایة اصول نومعتزله سامان یافته، اما در لباسی جدید رخ نمایانده است، به گونه‌ای که می‌توان آن را نسخه‌ای ویرایش‌شده از نگرش نواعتزالی به داستانهای قرآن دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran Stories in View of Mohammad Jaberi

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Mahdavi Rad 1
  • Amir Ataollah Jabbary 2
  • Narges Beheshti 3
1 Associate professor at University of Tehran
2 PhD students in Quranic sceinces & hadith
3 PhD students in Quranic sceinces & hadith at University of Qom
چکیده [English]

Muhammad Abed Jaberi is a new Mutzilain contemporary intellectual that has examined the stories of the Quran in accordance to its descent. In this attitude, he attempts to rebuild the environment of the invitation of the Islam in according to the type of stories that would descend on the prophet, because in his view, the stories are like a mirror that shows the degrees of the mission of the Prophet and his interaction with people in accepting Islam. This paper reviews and criticizes the view of Jaberi speaks about the degree of descend of the Quran and revealing the reality of the stories. It will be clear through this research that the idea of Jaberi story about the stories of the Quran is based on the principles of the new Mutzilaism but in a new dress, that can be regarded as a new edited version of the new Mutzilain vision to the stories of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Mutzilain
  • Jaberi
  • Stories of the Quran
  • Degrees of the descendent
  • Orientalists