نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین»

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-150

مهدی مطیع؛ محسن خالقی؛ پیمان کمالوند