نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های نظریة اجتماعی بر اساس مبانی شناخت جامعه در قرآن

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-118

غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کافی