نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1409.1301

محمدحسین حسین‌پور؛ سیدمحمد مرتضوی؛ محمدرضا جواهری