نویسنده = ����������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی درباره انتساب تحریف معنوی به قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 265-286

علی محمدی آشنانی؛ مهدی حیاتی؛ زهرا قطبی؛ مژگان عام‌بخش