نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ملاک‌ها و انواع تطبیق قرآن

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 231-257

محمد محقق؛ کاظم قاضی زاده