نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

بهزاد بسطامی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار؛ حیدر جانعلی زاده