نویسنده = ���������� ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی دلالت آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر اصل آزادی قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/qd.2021.1006.1209

مهدی همتیان؛ سید حسن وحدتی شبیری