نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. : الگویی در تحول دانش تناسب سور: مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.749.1162

احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ صدیقه جنتی