نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-106

علی واعظ طبسی؛ رضا عباس پور