نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 149-174

عباس مصلایی پور یزدی؛ مرتضی قاسمی حامد