نویسنده = ������������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضعف صداقت (دروغ گویی) درآموزه های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.1548.1326

سیدعلی نقی ایازی