نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‏ های جهتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.508.1112

محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمد شریفی