نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم ‎شناسی نظام قرآن بنیان ‎تامین ‎اجتماعی با تاکید بر مفهوم حیات ‎طیبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.743.1158

مهدی عبدالهی پور؛ سید محمد نقیب؛ علی غضنفری؛ علی زهراب