نویسنده = �������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-142

قدرت اله خسروشاهی؛ سارا سدادات هاشمی؛ علیرضا نجفی اسکندری