نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-98

علیرضا فخاری؛ لیلا ابراهیمی