نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی استکبار در قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی