نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-162

جواد معین؛ محمدعلی رضایی کرمانی