نویسنده = ������������ ���� ���� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی عملیات روانی قرآن کریم در رویارویی با یهود

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-88

بی بی زینب حسینی