نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-204

محمدحسن صالحی هفشجانی؛ جابر فراستی نیک؛ محمدهادی امین ناجی