نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1368

حسن خرقانی؛ علی اکبر رستمی؛ سید علی فهیمی


2. نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی)

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

علی اکبر رستمی؛ محمد امامی