نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


2. ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-164

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر؛ حسین افسردیر