نویسنده = ������������ ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-208

حسن اصغرپور؛ مهدیه دهقانی قناتغستانی