نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. پژواک وحی در چکامه‌های ولایی کمیت بن زید اسدی

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-154

10.30513/qd.2019.283

حمید عباس زاده


2. چکیده عربی

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 207-213

حمید عباس زاده