نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مرزشکنی روایی در روایت‌های قرآنی

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-130

مریم بخشی