نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی