نویسنده = ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-62

حسین شجاعی؛ روح‌الله داوری؛ سید رضا مودب


2. اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-82

سید رضا مودب؛ اصغر مهری