نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل انگاری رجاء با تصدیق در آیۀ 7 سورۀ یونس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/qd.2020.113.1024

سیده فاطمه کیایی