نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-228

مریم توکل نیا؛ ولی اله حسومی