نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

حسینعلی ترکمانی؛ مجتبی شکوری