نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-26

غلامحسین اعرابی؛ حسن کاظمی نژاد